Bezpłatne szkolenie pt.: “Rozwój kariery naukowej w oparciu o krótkoterminowe wyjazdy szkoleniowe finansowane przez KE”

 

Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE w Lublinie zaprasza wszystkich zainteresowanych na bezpłatne szkolenie pt.:

 

Rozwój kariery naukowej w oparciu o krótkoterminowe wyjazdy szkoleniowe

finansowane przez KE

 

Celem spotkania będzie przekazanie informacji o warunkach udziału w nowo otwartym konkursie Research and Innovation Staff Exchange (RISE) w ramach działań Marie Skłodowskiej-Curie, a także zapoznanie z praktycznymi wskazówkami dotyczącymi przygotowania i złożenia wniosku projektowego. Poinformujemy Państwa również o nowych wytycznych w ramach tego typu działania jakie zostały wprowadzone wraz z ostatnim Programem Pracy na lata 2018-2020.

Projekty RISE mogą dotyczyć wszystkich dziedzin naukowych. Wysoko ceniona jest inter- i multidyscyplinarność oraz współpraca pomiędzy sektorem akademickim a szeroko pojętym sektorem pozaakademickim. Dlatego do udziału w szkoleniu zapraszamy zarówno pracowników naukowych uczelni wyższych i instytutów badawczych, jak i pracowników działów badawczo-rozwojowych firm tworzących i wdrażających nowe technologie, przedsiębiorców i przedstawicieli innych instytucji zainteresowanych udziałem w konkursie.

Projekty RISE są jednymi z łatwiejszych w realizacji a jednocześnie są bardzo atrakcyjne pod względem naukowym i mogą stać się „przepustką” do udziału w Programach Ramowych UE.

 

Szkolenie odbędzie się 14 grudnia 2017 r (czwartek) , w sali B212 (budynek B, II piętro) w Instytucie Agrofizyki PAN w Lublinie, ul. Doświadczalna 4, w godzinach 11:00 – 13:00.

 

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu prosimy o wcześniejsze zarejestrowanie się poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego na stronie internetowej RPK Lublin: www.rpklublin.pl w zakładce "SZKOLENIA".