Relacja z II Centralnych Targów Rolniczych w Nadarzynie

Podczas II Centralnych Targów Rolniczych w Nadarzynie k. Warszawy w dniu 1 grudnia 2017 r. odbyła się konferencja pt. „Rasy rodzime gwarantem produktów wysokiej jakości”.

 

Organizatorem tej konferencji był Instytut Zootechniki PIB w Balicach – lider projektu BIOSTRATEG „Kierunki wykorzystania oraz ochrona zasobów genetycznych zwierząt gospodarskich w warunkach zrównoważonego rozwoju”. Wśród partnerów tego konsorcjum znajduje się Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie.

 

Jednym z prelegentów była Pani prof. dr hab. Joanna Barłowska, Dziekan Wydziału Biologii, Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki, która przedstawiła wykład pt. „Mleko ras lokalnych jako cenny surowiec do produkcji markowych produktów regionalnych”. Liczny udział w konferencji wzięli pracownicy Katedry Towaroznawstwa i Przetwórstwa Surowców Zwierzęcych oraz Instytutu Hodowli Zwierząt i Ochrony Bioróżnorodności.

Konferencję zaszczycił swoim udziałem również JM Rektor Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie – Pan prof. dr hab. Zygmunt Litwińczuk, który przewodniczył obradom.

 

 

Podczas konferencji odbył się pokaz, połączony z degustacją produktów wytwarzanych na bazie surowców pozyskiwanych od zwierząt ras rodzimych. Wśród grona wystawców znalazł się Pan Zbigniew Kołodziej z Puchaczowa – właściciel „Majątku Rutka”, hodowca ras rodzimych, który od wielu lat współpracuje z Zakładem Hodowli i Ochrony Zasobów Genetycznych Bydła oraz Zakładem Hodowli Małych Przeżuwaczy, który promował sery wytwarzane na bazie mleka pozyskiwanego od krów rasy białogrzbietej.

 

 

 

Masło oraz sery wytwarzane na bazie mleka z udziałem krów rasy polska czerwona promowała także Spółdzielnia Mleczarska w Łużnej, z którą współpracują pracownicy Katedry Towaroznawstwa i Przetwórstwa Surowców Zwierzęcych w ramach projektu BIOSTRATEG.

 

 

___________________________________________________________

 

Na targach zostało zaprezentowane przez Dział Promocji Uczelni i Wymiany Międzynarodowej

stoisko naszej uczelni.