Podpisanie porozumienia pomiędzy UP w Lublinie a Zakładem Karnym w Opolu Lubelskim

Zapraszamy do zapoznania się z relacją w mediach z podpisania porozumienia pomiędzy Uniwersytetem Przyrodniczym w Lublinie a Zakładem Karnym w Opolu Lubelskim. Więcej informacji poniżej:

 

W dniu 28 listopada br. została podpisana umowa o współpracy pomiędzy Uniwersytetem Przyrodniczym w Lublinie reprezentowanym przez Prorektora ds. Nauki, Wdrożeń i Współpracy Międzynarodowej, prof. dr hab. Zbigniewa Grądzkiego, a Zakładem Karnym w Opolu Lubelskim reprezentowanym przez Dyrektora ppłk Leszka Wojciechowskiego.

 

 

 

Podjęta współpraca obejmuje m.in. edukację skazanych w zakresie opieki nad owadami społecznymi i ten program będą koordynować – dr hab. Grzegorz Borsuk prof. nadzw. UP, dr hab. Halina Pawlak, dr hab. Krzysztof Olszewski oraz program zakładania i pielęgnacji ogrodów ozdobnych, który będzie nadzorowany przez pracowników Katedry Roślin Ozdobnych i Architektury Krajobrazy – dr hab. Krystynę Pudelską, dr inż. Mariusza Szmagarę, mgr Kamilę Rojek. Ponad to, współpraca obejmie doradztwo w sprawach ergonomii i BHP pracy w Zakładzie Karnym, udział studentów w praktykach i warsztatach związanych tematycznie z programem współpracy, wykłady otwarte dla studentów Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z zakresu specyfiki pracy w jednostce penitencjarnej.

 

 

Prorektor Grądzki podkreślił, że ta współpraca ma wyjątkowy charakter i jest pewnym zobowiązaniem społecznym. Natomiast Dyrektor Wojciechowski zaznaczył, że w porozumieniu jest też trzecia strona, czyli osadzeni, którzy odczują wiele korzyści ze wspólnych działań w procesie resocjalizacji, pozwoli im m.in. zdobyć cenną wiedzę oraz szersze spojrzenie na rzeczywistość po opuszczeniu Zakładu Karnego. Pan Dyrektor wręczył Panu Prorektorowi świąteczne dekoracje wykonane przez osadzonych więźniów osadzonych w Zakładzie Karnym. 

 

[fot. Maciej Niedziółka]