Ostatnia szansa – Bezpłatne szkolenia dla kadry dydaktycznej UP w Lublinie – zapisy do końca XI.2017

Od stycznia 2018 r. Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie rozpocznie realizację projektu "Program rozwoju kadry dydaktycznej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie".

Projekt ma na celu podniesienie kompetencji dydaktycznych 24  osób stanowiących kadrę dydaktyczną naszej Uczelni poprzez realizację innowacyjnych szkoleń i warsztatów.

Termin realizacji projektu: 01.01.2018 r. – 31.12.2019 r.

Każdy Uczestnik projektu będzie mógł wziąć udział w szkoleniach/ kursach z zakresu:
a) innowacyjnych umiejętności dydaktycznych:
1. Jak mówić aby Cię słuchali? – warsztat skutecznej komunikacji ze studentem (16 h, 24 osoby).
2. Innowacyjne metody w pracy wykładowcy akademickiego (24 h, 24 osoby).
3. Prowadzenie badań oraz prezentacja wyników badań naukowych (36 h, 24 osoby).
4. WebQuest – wykorzystanie Internetu do nauki i prowadzenia zajęć (24 h, 24 osoby).
5. Grywalizacja jako narzędzie w edukacji akademickiej (24 h, 24 osoby).
b) umiejętności informatycznych:
1.Wykorzystanie programu MS Excel – poziom podstawowy (32 h, 12 osób).
2.Wykorzystanie programu MS Excel – średniozaawansowany (32 h, 12 osób).
3. Przygotowanie prezentacji w Prezi oraz Power Point (32 h, 24 osoby).
c) prowadzenia dydaktyki w języku obcym:
1. Kurs języka angielskiego na poziomie C1 (120 h, wyjątek tylko dla 6 osób).
2. Język angielski dla celów akademickich- prace pisemne (poziom C1) (24 h, 24 osoby).
3. Sztuka prezentacji i wystąpienia publiczne w języku angielskim (poziom C1) (16 h, 24 osoby).


Osoba zgłaszająca się do udziału w projekcie musi zadeklarować udział w całej ścieżce szkoleniowej w okresie 24 m-cy,
tj. udział w 5 szkoleniach z zakresu umiejętności dydaktycznych, udział w 2 szkoleniach z zakresu umiejętności informatycznych oraz udział w min. 2 szkoleniach z zakresu prowadzenia dydaktyki w języku obcym (wyjątek: udział w kursie języka angielskiego uzależniony jest od poziomu znajomości języka).

Nabyte podczas projektu umiejętności/kompetencje muszą zostać wykorzystane w dalszej pracy dydaktycznej, min. w wymiarze jednego semestru po zakończeniu wsparcia w ramach projektu.


Realizacja szkoleń/ warsztatów rozpocznie się w marcu 2018 r.


Kandydat na uczestnika projektu musi spełniać łącznie następujące kryteria:

– posiadać stopień naukowy doktora lub odbywać studia III stopnia na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie,
– na dzień rozpoczęcia udziału w projekcie nie ukończyć 35 roku życia,
– należeć do kadry dydaktycznej uczelni, tj.: być nauczycielem akademickim w rozumieniu art. 108 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym lub być zatrudnionym na podstawie umowy cywilno-prawnej na prowadzenie dydaktyki na okres roku akademickiego, w ramach którego planowane jest wsparcie w projekcie ( rok akademicki 2017/2018).
Dodatkowo, osoby chcące wziąć udział w kursie języka angielskiego muszą wykazać się znajomością języka angielskiego na poziomie C1 (test weryfikujący znajomość języka)
 

OSOBY ZAINTERESOWANE WZIĘCIEM UDZIAŁU W SZKOLENIACH/ KURSACH PROSZONE SĄ O WYPEŁNIENIE FORMULARZA ON LINE –>  


W razie dodatkowych pytań zapraszamy do kontaktu z pracownikami Centrum Nauki, Zespołu ds. projektów i funduszy:

Pani Izabela Czaja-Banasiak – tel. 81 445 69 68, nr pokoju 470
Pani Katarzyna Ruczkowska – tel. 81 445 69 70, nr pokoju 463