NAWA: Oferta stypendialna na rok 2018/2019

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej opublikowała ofertę stypendialną na wyjazdy zagraniczne dla studentów, doktorantów i naukowców na rok akademicki 2018/2019.

W przypadku dużej części państw, do których można wyjeżdżać, obowiązuje termin wnioskowania do 15 grudnia 2017 r.

Zgodnie z wymaganiami NAWA wniosek zgłoszeniowy musi zawierać następujące elementy:
• Pismo przewodnie z uczelni.
• Formularz wniosku kandydata na wyjazd za granicę (studenci).
• List motywacyjny w języku polskim i angielskim.
• Kopie dyplomów wraz z ocenami lub zaświadczenie o średniej ocen z ostatniego roku (studia I-go stopnia).
• CV.
• Kopię potwierdzenia przyjęcia na staż przez partnera zagranicznego lub kopię korespondencji z ośrodkiem, do którego kandydat się udaje (nie dotyczy kursów językowych).
• Opinię samodzielnego (-ych) pracownika (ów) naukowego (-ych).
• Oświadczenie osoby ubiegającej się o wyjazd za granicę.

Na stronie internetowej NAWA można znaleźć ofertę i szczegłówe infromacje odnośnie wyjazdów dla studentów oraz dla naukowców.

 

Wyjazdy dla studentów – więcej informacji –>

Wyjazdy dla naukowców – więcej informacji –>