Trwa nabór wniosków w ramach programu priorytetowego „Edukacja ekologiczna”

Instytucja ogłaszająca konkurs: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska

Przedmiot konkursu są działania edukacyjne związane z ochroną środowiska: programy w zakresie aktywnej edukacji ekologicznej oraz kampanie informacyjno – edukacyjne, seminaria, kongresy i konferencje o zasięgu krajowym i międzynarodowym, wydawnictwa; realizacja filmów, cyklicznych programów telewizyjnych i radiowych, promocja zagadnień związanych z ochroną środowiska oraz edukacja prowadzona na łamach prasy – produkcja i emisja na antenach o zasięgu ogólnopolskim filmów i programów telewizyjnych i radiowych, wydanie wkładek edukacyjnych, publikacja cyklów artykułów, wydanie czasopism w całości poświęconych ochronie środowiska.

Forma i termin składania wniosków o dofinansowanie projektu:
Za pomocą generatora wniosków (–>).

Ostateczny termin składania wniosków: do 27 grudnia 2017 r. lub do wyczerpania środków z alokacji (nabór ciągły).

Więcej informacji o konkursie można znaleźć na stronie internetowej NFOŚiGW –> 

 

PLIKI DO POBRANIA:

1. Ogłoszenie o naborze (pobierz)

2. Lista załącnzików wymaganych do wniosku o dofinansowanie (pobierz)
 

Wszystkich zainteresowanych ubieganiem się o środki w wyżej wymienionym konkursie zapraszamy do kontaktu z pracownikami Centrum Nauki – Zespół ds. Projektów i funduszy
Izabela Czaja-Banasiak – tel. 81 445 69 68, nr pokoju 470
Paweł Litwińczuk – tel. 81 81 445 65 99, nr pokoju 463
Katarzyna Ruczkowska – 81 445 69 70, nr pokoju 463