Wyróżnienie dla dr inż. Justyny Batkowskiej

W dniach 18-20 września br. odbyło się XXIX Międzynarodowe Sympozjum Drobiarskie „Nauka Praktyce – Praktyka Nauce” w Tarnowie Podgórnym. Organizatorem sympozjum był Zarząd Polskiego Oddziału Światowego Stowarzyszenia Wiedzy Drobiarskiej (PB WPSA). Patronat medialny sprawowały czasopisma branżowe: Agencja Promocji Rolnictwa i Agrobiznesu „APRA”, Polskie Drobiarstwo, Hodowca Drobiu i Indyk Polski. Uczestnicy sympozjum obradowali w 5 sesjach naukowych dotyczących: biologicznych podstaw hodowli i produkcji drobiu, żywienia drobiu, profilaktyki w produkcji drobiarskiej, użytkowania drobiu i jakości produktów drobiarskich oraz w panelu dyskusyjnym „Dokąd zmierza polskie drobiarstwo”. W konferencji uczestniczyli przedstawiciele uniwersytetów, jednostek naukowo-badawczych, specjaliści z kraju i zagranicy (z Francji, Włoch, Algierii, Turcji i Holandii) oraz praktycy.


 

Ogłoszono także wyniki III edycji Ogólnopolskiego konkursu na najlepszą pracę dyplomową z zakresu drobiarstwa. W tegorocznej edycji było trzech laureatów, a trzecie miejsce zajęła praca mgr Magdaleny Panfil „Wykorzystanie srebra koloidalnego do dezynfekcji jaj wylęgowych przepiórki japońskiej” wykonana pod kierunkiem dr inż. Justyny Batkowskiej pracownika Katedry Biologicznych Podstaw Produkcji Zwierzęcej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. Nagrodę wręczył Prezes dr hab. Andrzej Rosiński z firmy Hubbard Polska Sp. z o.o. Serdecznie gratulujemy!

 

Dr inż. Justyna Batkowska jest również laureatką poprzedniej edycji konkursu na najlepszą pracę dyplomową z zakresu drobiarstwa, wówczas została nagrodzona praca mgr Jadwigi Kołodziej "Wpływ systemu utrzymania na profil hematologiczny i biochemiczny krwi kurcząt rzeźnych". Serdecznie gratulujemy!