Promocja Doktorów Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie 2017

18 listopada 2017 r.  w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie odbyła się uroczysta Promocja Doktorów. Blisko 40 doktorantów złożyło uroczyste ślubowanie i otrzymało dyplomy  rąk promotorów.
 

 


[ GALERIA ZDJĘĆ ]

 

W Centrum Kongresowym zgromadzili się licznie absolwenci studiów doktoranckich ze wszystkich Wydziałów Uniwersytetu wraz ze swoimi rodzinami i przyjaciółmi. W swoim przemówieniu JM Rektor prof. dr hab. Zygmunt Litwińczuk zwrócił się do zebranych doktorów gratulując im uzyskania dyplomu na prestiżowej uczelni, o długiej tradycji i stabilnej pozycji na rynku edukacyjnym.

Przedstawienia doktorów dokonała prorektor ds. studiów i dydaktyki, prof. dr hab. Halina Buczkowska. Rotę ślubowania w języku łacińskim odczytał prorektor ds.  nauki, wdrożeń i współpracy międzynarodowej, prof. dr hab. Zbigniew Grądzki, a każdy doktorant złożył ślubowanie na berło rektorskie wypowiadając słowa „Spondeo ac Polliceor”.

 

 

Promocji Doktorskich dokonali dziekani każdego Wydziału wraz z promotorami poszczególnych doktorów.

W trakcie uroczystości wręczono również wyróżnienia: dyplom wyróżniającego się doktoranta oraz dyplom za wyróżniająca się rozprawę doktorską z rąk JM Rektora przyjęli:

Dyplom wyróżniającego się doktoranta:

Dr Magdalena Myszura, Wydział Agrobioinżynierii
Dr Łukasz Sęczyk, Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii
 

Dyplom za wyróżniająca się rozprawę doktorską:

Dr Agnieszka Anna Kułak
Promotor: dr hab. Tadeusz Chmielewski
Tytuł pracy doktorskiej: „Kształtowanie środowiska doliny Bystrzycy w rejonie Zalewu Zemborzyckiego: retrospekcja, diagnoza, oferta”

Dr Magdalena Myszura
Promotor: dr hab. Grażyna Żukowska
Tytuł pracy doktorskiej: „Wykorzystanie wskaźników jakościowych związków próchniczych i testów biologicznych do oceny skuteczności zabiegów rekultywacyjnych”

Dr Piotr Józef Paluszak
Promotor: prof. dr hab. Leszek Tymczyna
Tytuł pracy doktorskiej: „Wpływ różnych metod higienizacji gnojowicy na przeżywalność wybranych drobnoustrojów patogennych i jaj Ascaris suum

Dr Robert Piotr Pastuszka
Promotor: prof. dr hab. Joanna Barłowska
Promotor pomocniczy: dr Monika Kędzierska-Matysek
Tytuł pracy doktorskiej: „Wpływ wybranych czynników na wartość odżywczą i przydatność technologiczną mleka koziego, ze szczególnym uwzględnieniem frakcji tłuszczowej”

Dr Łukasz Sęczyk
Promotor: dr hab. Urszula Gawlik-Dziki, profesor nadzwyczajny
Promotor pomocniczy: dr hab. Michał Świeca
Tytuł pracy doktorskiej: „Interakcje związków fenolowych ze składnikami matrycy jako czynnik determinujący jakość żywności fortyfikowanej”

 

 

 

W imieniu  promowanych doktorów z krótkim przemówieniem wystąpiła dr Milena Bajda, składając podziękowania na ręce władz Uczelni i promotorów.

Kończąc uroczystość JM Rektor zwrócił się do obecnych na sali rodziców i rodziny, dziękując im za wsparcie okazane doktorom, którzy są ceni dla Uniwersytetu, wzmacniając jego siły i potencjał.

Przy dźwiękach Gaudeamus Igitur zakończono promocje doktorskie.

 

 

 

red.

fot. Maciej Niedziółka, UP w Lublinie