Dzień informacyjny: bezpieczeństwo żywnościowe i biogospodarka w programie Horyzont 2020

Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych Unii Europejskiej wraz ze Szkołą Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie zapraszają na Dzień Informacyjny poświęcony 2. Wyzwaniu Społecznemu w programie Horyzont 2020: „Bezpieczeństwo żywnościowe, zrównoważone rolnictwo i leśnictwo, badania mórz i wód śródlądowych oraz biogospodarka”, który odbędzie się 6 grudnia 2017 r. w Warszawie.

Termin: 6.12.2017, w godzinach: 9:30 – 15:00
Miejsce: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, ul. Rakowiecka 30, sala: Aula 2

W trakcie Dnia Informacyjnego przedstawione zostaną nowe możliwości jakie naukowcom daje udział w programie Horyzont 2020, uczestnicy zapoznają się z bieżącą tematyką konkursów w obszarze 2. Wyzwania Społecznego na 2018 rok. Na spotkaniu będą również poruszone kwestie związane z tworzeniem Grup Operacyjnych w ramach Europejskiego Partnerstwa na Rzecz Innowacji w Rolnictwie (EIP-AGRI) i Cyfrowych Ośrodków Innowacji (Digital Innovation Hub) w ramach unijnej inicjatywy Digitalizacja Europejskiego Przemysłu.

Swoją obecność na spotkaniu potwierdził dr Tomasz Calikowski, przedstawiciel Komisji Europejskiej i Dyrekcji Generalnej ds. Badań Naukowych i Innowacji, który opowie o nowych tematach i perspektywach przyjętych dla 2. Wyzwania Społecznego na lata 2018-2020.

Wstępna AGENDA wydarzenia (pobierz)

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny ale wymaga wcześniejszej rejestracji –>

Więcej informacji na stronie –>