BiodivERsA – nabór wniosków do 1 grudnia 2017 r.

Przypominamy, że do 1 grudnia 2017 r. trwa nabór wniosków w ramach konkursu na międzynarodowe projekty badawcze z zakresu bioróżnorodności i ekosystemu pt. "Scenarios of Biodiversity and Ecosystem Services".

Zgodnie z informacjami Narodowego Centrum do konkursu można składać projekty badawcze dotyczące następujących tematów:
• Development and application of scenarios of biodiversity and ecosystem services across spatial scales of relevance to multiple types of decisions,
• Consideration of multiple dimensions of biodiversity and ecosystem services in biodiversity scenarios.

W konkursie biorą udział następujące kraje:
Argentyna, Austria, Belgia (Walonia), Brazylia (Sao Paulo), Bułgaria, Estonia, Finlandia,  Francja,  Hiszpania, Holandia, Irlandia, Kanada, Litwa, Niemcy, Norwegia, Polska, Rumunia, Słowacja, Szwajcaria, Szwecja, Stany Zjednoczone, Turcja, Wybrzeże Kości Słoniowej.

Projekt polskiego zespołu badawczego może trwać 36 miesięcy. Finansowanie mogą uzyskać grupy badawcze, które składają się z co najmniej trzech zespołów badawczych, pochodzących z co najmniej trzech krajów biorących udział w konkursie.

Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć na stronie internetowej Narodowego Centrum Nauki –> oraz stronie internetowej –>