Stypendium w USA – Program Fulbright-Schuman Award – termin do 1 grudnia 2017 r.

Przypominamy, że od 15 września do 1 grudnia 2017 r. trwa nabór wniosków w ramach konkursu Fulbright-Schuman Award. W ramach konkursu przyznawane są stypendia na realizację projektów dotyczących stosunków pomiędzy USA i Unią Europejską lub związanych ze sprawami Unii Europejskiej.

W ramach konkursu można otrzymać stypendium, które obejmuje:

• dla kandydatów ze stopniem doktora oraz wykwalifikowanych specjalistów – ekwiwalent w wysokości 3 000 euro miesięcznie; dla studentów studiów doktoranckich – ekwiwalent w wysokości 2 000 euro miesięcznie;
• jednorazowo 2 000 euro na pokrycie  kosztów podróży i zagospodarowania;
• wizę J1;
• podstawowe ubezpieczenie medyczne.

Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć na stronie WWW Fulbright-Schuman Award
–>