FNP: Nabór wniosków w ramach programów Team – do 15.01.2018

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej uruchomiła nabór w ramach kolejnej edycji konkursów Team, Team-Tech, Team-Tech Core Facility, Team-Tech Core Facility Plus.  We wszystkich konkursach do zdobycia jest łącznie 95 mln zł. Konkursy są otwarte dla badaczy z Polski i z zagranicy, niezależnie od narodowości. Nabór wniosków będzie trwał do 15 stycznia 2018 r.
 

Poniżej informacje o programach:
TEAM – Celem programu jest rozwój kadr sektora B+R i wsparcie projektów zespołowych prowadzonych przez wybitnych uczonych z całego świata (niezależnie od ich narodowości) w jednostkach naukowych lub przedsiębiorstwach w Polsce, pracujących w najbardziej innowacyjnych obszarach, z udziałem partnera zagranicznego. Strona internetowa programu –>

TEAM-TECH –
Celem programu jest rozwój kadr sektora B+R w projektach zespołowych prowadzonych przez uczonych (niezależnie od narodowości) posiadających wybitne doświadczenie we wdrażaniu wyników prac badawczych do praktyki gospodarczej, bądź w realizowaniu usług badawczych czy obsłudze urządzeń badawczych na rzecz odbiorców biznesowych. Strona internetowa programu –>

TEAM-TECH Core Facility, TEAM-TECH Core Facility Plus – Celem programu jest jfinansowanie zespołów badawczych prowadzonych przez uczonych realizujących projekty B+R związane z powstawaniem, rozwojem i wprowadzeniem na rynek usług badawczych na rzecz odbiorców biznesowych lub innych odbiorców w tym również innych jednostek naukowo-badawczych. Strona internetowa programu Core Facility-> i Core Facility Plus –->

Wszystkich zainteresowanych ubieganiem się o środki w wyżej wymienionym konkursie zapraszamy do kontaktu z pracownikami Centrum Nauki – Zespół ds. Projektów i funduszy
Izabela Czaja-Banasiak – tel. 81 445 69 68, nr pokoju 470
Paweł Litwińczuk – tel. 81 81 445 65 99, nr pokoju 463
Katarzyna Ruczkowska – 81 445 69 70, nr pokoju 463