EqUIP – konkurs na projekty we współpracy z Indiami

Do 30 listopada 2017 r. trwa nabór wniosków w ramach konkursu EqUIP na międzynarodowe projekty z zakresu nauk humanistycznych i społecznych we współpracy z Indiami. Temat konkursu to  "Sustainability, equity, wellbeing and cultural connections". Sieć EqUIP szczególnie zachęca do składania wniosków interdyscyplinarnych.

Zgodnie z informacjami organizatorów składane wnioski powinny dotyczyć istotnych kwestii społecznych znaczących dla krajów europejskich oraz Indii.

Zgłaszany projekt będzie musiał być realizowany przez co najmniej trzy zespoły, które pochodzą z co najmniej trzech krajów biorących udział w konkursie. Udział zespołu z Indii jest obowiązkowy. Projekty mogą trwać maks.36 miesięcy.

W konkursie EqUIP mogą brać udział zespoły z następujących krajów:
Finlandia, Francja, Indie, Norwegia, Polska, Słowenia, Szwajcaria i Wielka Brytania.

Wniosek w języku angielskim w imieniu międzynarodowego konsorcjum składa koordynator projektu za pomocą systemu: Je-S (https://je-s.rcuk.ac.uk/JeS2WebLoginSite/Login.aspx).

 

Termin składania wniosków upływa 30 listopada 2017 r. o godz. 16.00.

Narodowe Centrum Nauki zaprasza również do skorzystania z Partner Search Tool, narzędzia umożliwiającego znalezienie partnerów do realizacji projektów badawczych: https://ncn.gov.pl/partners/equip.

HARMONOGRAM KONKURSU:

• Termin składania wniosków (full proposals): 30 listopada 2017, 16.00 (UTC + 1:00)
• Wyniki konkursu: lipiec 2018
• Rozpoczęcie projektów: styczeń 2019 r.

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE O KONKURSIE –>