Światowe Dni Systemów Informacji Geograficznej – GIS Day 2017

 

W dniu 15 listopada 2017 r. w Centrum Innowacyjno-Wdrożeniowym Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie odbyły się obchody Światowego Dnia Systemów Informacji Geograficznej – GIS Day. Głównym celem obchodów GIS Day, jest uświadomienie istoty systemów informacji geograficznej, powszechnie wykorzystywanych w administracji, gospodarce i nauce.

 

 

W tym dniu w wielu miejscach na kuli ziemskiej specjaliści, studenci oraz wykładowcy zachęcają dzieci, młodzież i dorosłych do poznawania świata GIS-u. Pokazują jakie ogromne korzyści można czerpać z tej dziedziny nauki, a także jak można stworzyć własne rozwiązania systemowe. Główny organizatorem obchodów GIS Day na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie było Geodezyjne Koło Naukowe ,,Equator”. W obchodach udział wzięli studenci i pracownicy  naszej uczelni oraz zaproszeni nauczyciele i uczniowie z: Państwowych Szkół Budownictwa i Geodezji w Lublinie, Zespołu Szkół im. Kazimierza Wielkiego w Radomiu, Zespołu Szkół im. Wincentego Witosa w Janowie Lubelskim oraz Zespołu Szkół Drzewnych i Ochrony Środowiska im. Jana Zamoyskiego w Zwierzyńcu.

 

Obchody uroczyście rozpoczął  prof. dr hab. Andrzej Marczuk – Dziekan Wydziału Inżynierii Produkcji Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, życząc uczestnikom owocnych obrad i dyskusji oraz czerpania jak największych korzyści i dobrej zabawy z przygotowanych warsztatów i konkursów. Po uroczystym rozpoczęciu, odbyła się sesja plenarna, na której wygłoszono cztery zamówione referaty. Jako pierwszy wystąpił  Marek Kłopotek – p.o. Lubelskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w Lublinie. W swoim wystąpieniu przedstawił zagadnienia związane z zasadami ubiegania się o państwowe uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii. Zaprezentował także zestawienia statystyczne dotyczące przystąpienia i zdawalność egzaminu na uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii w poszczególnych  województwach w Polsce. Następnie głos zabrała  Anna Adamiak – przedstawicielka firmy ESRI Polska. Uczestnikom sesji plenarnej przedstawiła funkcjonalność oprogramowania GIS, a także zaprezentowała nowości w aplikacji desktopowej ArcGIS Pro. W dalszej części sesji, uczestnicy wysłuchali referatu Macieja Wrony – przedstawiciela firmy GIS-Expert. W swojej prezentacji przedstawił praktyczne aspekty wykorzystania GIS-u w handlu. Sesję plenarną zakończył referatem  Artur Krzyworzeka – przedstawiciel firmy NaviGate, który zapoznał uczestników obrad z technologiami pomiarowymi dla GIS-u i geodezji, oferowanymi jako gotowe produkty na rynku przez NaviGate.

 

Po części plenarnej odbyły się pokazy sprzętu geodezyjnego, warsztaty oraz konkursy. Przeprowadzono pokaz skaningu laserowego skanerem Topcon GLS-2000 oraz tachimetr skanujący Leica Nova MS50. Następnie pozyskane chmury punktów obrobiono z wykorzystaniem profesjonalnego oprogramowania, generując trójwymiarowy model skanowanych obiektów. Pokazano również inne narzędzia tych programów. W salach komputerowych odbyły się warsztaty z zakresu Open Street Map oraz ArcGIS Online Story Maps. Pozwoliły one zdobyć uczestnikom wiedzę teoretyczną i praktyczną, a także wskazać wiele ciekawych rozwiązań praktycznych.

 

 

Każda osoba uczestnicząca w warsztatach otrzymała certyfikat uczestnictwa. Równocześnie z warsztatami odbywały się liczne konkursy z nagrodami. Część uczniów zaangażowało się w grę terenowa ,,Geocaching”. Uczestnicy zabawy, mieli na podstawie otrzymanych wcześniej opisów topograficznych, odszukać w terenie zastabilizowane punkty. Utworzono kilka grup, a każdej z nich towarzyszyło dwóch członków GKN ,,Equator”, którzy sprawdzali poprawność wykonania zadania.  Przeprowadzono dwa konkursy geodezyjno-geograficzne – ,,Geoliada” oraz geodezyjne „Jeden z Dziesięciu”. Zawodnicy, którzy wykazali się największa wiedzą, otrzymali symboliczne nagrody. Na zakończenie obchodów GIS Day, uczestnicy zostali zaproszeni do holu budynku, gdzie odbyły się quizy tematyczne, sesje fotograficzne z maskotką uczelni – Felkiem, oraz skąd można było pobrać wiele gadżetów firmowych naszych sponsorów. Tegoroczne obchody święta Systemów Informacji Geograficznej za nami, lecz organizatorzy już teraz żywią nadzieje, że przyszłoroczna edycja ponownie przyciągnie znaczną liczbę „głodnej” GIS-owej wiedzy młodzieży.

Obchody Międzynarodowego Dnia Systemów Informacji Geograficznej – GIS Day na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie, można było zorganizować dzięki wsparciu takich  firm: ESRI Polska, NaviGate, Sitech, Kartpol, GIS-Expert, Leica Geosystems. Patronat medialny nad wydarzeniem objęła redakcja miesięcznika „Geodeta” wraz z portalem Geo-forum oraz gisplay.pl. zaś patronat honorowy nad GIS Day objęło Stowarzyszenie Geodetów Polskich oraz Wojewódzka Inspekcja Geodezyjna i Kartograficzna w Lublinie.

 

 

Paula Słomka
Patrycja Pochwatka