mgr inż. Łukasz Chudzik

 

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej
mgr inż. Łukasza Chudzika

na stopień doktora nauk rolniczych w zakresie: agronomii

tytuł rozprawy doktorskiej:
„Plonowanie owsa siewnego i jęczmienia jarego w siewie czystym i mieszankach międzygatunkowych w warunkach zróżnicowanego przedplonu i poziomu agrotechniki na glebie lekkiej”