Instrukcje składania wniosków w konkursach OPUS 14 i PRELUDIUM 14 dostępne

Informujemy, że w sekcji Instrukcje przygotowania wniosków (–>) dostępne są szczegółowe instrukcje sporządzania i składania wniosków w konkursach ogłoszonych 15 września 2017 r.

OPUS 14 – na projekty badawcze, w tym finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej niezbędnej do realizacji tych projektów –->

PRELUDIUM 14 – na projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową nieposiadające stopnia naukowego doktora –>