Opus 14, Preludium 14 – formularze dostępne w systemie OSF

W systemie www.osf.opi.org.pl udostępnione zostały formularze wniosków do konkursów, które Narodowe Centrum Nauki otworzyło 15 września 2017 r Preludium 14 i Opus 14. Nabór wniosków w wymienionych konkursach trwa do 15 grudnia 2017 r.

 

Konkurs OPUS 14 na projekty badawcze, w tym finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej niezbędnej do realizacji tych projektów.

Konkurs PRELUDIUM 14 na projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową nieposiadające stopnia naukowego doktora.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej NCN –>