Zagrożenia i szanse rozwoju rynku przewozów ponadnormatywnych

Zapraszamy do zapoznania się z eksperckim opracowaniem dr hab. inż. Sławomira Juścińskiego z Katedry Energetyki i Środków Transportu pt. „Zagrożenia i szanse rozwoju rynku przewozów ponadnormatywnych”. Opracowanie zostało wydane w wersji polskiej (w tym miejscu do pobrania) i angielskiej (w tym miejscu do pobrania) dla potrzeb firm transportowych z 25 krajów Unii Europejskiej, a opracowane z inicjatywy Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracodawców Transportu Nienormatywnego i redakcji czasopisma Transport Manager.

Wynikiem spotkania ESTA MEETING, w którym uczestniczył nasz pracownik, była także publikacja pt. "Praktyczne Aspekty Transportu Nienormatywnego".