UP w Lublinie na Europejskim Tygodniu Innowacji

Innowacje – jak tworzyć warunki do ich powstawania, łączyć naukę z biznesem i maksymalizować zyski z takiej współprac – to główne tezy, nad którymi debatują uczestnicy Europejskiego Tygodnia Innowacji w Lublinie. Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie aktywnie włączył się w tą inicjatywę, w szczególności wspierając panel otwarcia i biotechnologii.

 

Europejski Tydzień Innowacji trwa od 6 do 10 listopada 2017 r. w Lubelskim Centrum Konferencyjnym. Panel otwarcia pod tytułem „Rola biogospodarki i energetyki w kształtowaniu konkurencyjności regionów” odbył się 7 listopada br. i został poprowadzony przez dr hab. Bartosza Sołowieja z Wydziału Nauk o Żywności i Biotechnologii UP. Wśród panelistów zasiedli przedstawicie samorządu oraz świata nauki i biznesu: profesor Zbigniew Grądzki – prorektor ds. nauki, wdrożeń i współpracy międzynarodowej, Sławomir Sosonowski – Marszałek Województwa Lubelskiego, profesor  Piotr Kacejko – Rektor Politechniki Lubelskiej, Jan Frania – PGE Dystrybucja,  Michiel Scheffer – Prowincja Gelderland, Holandia, dr inż. Adam Kuzdraliński – WNoŻiB UPwL, prezes NEXBIO.

Profesor Z. Grądzki w swoim wystąpieniu zwrócił uwagę, że w kontekście biogospodarki należy zadać sobie pytanie, jak uniwersytety mogą wesprzeć działania w tym zakresie. „Nowoczesna biogospodarka stwarza nową niszę, kształtuje w tym zakresie rynek pracy i wymaga specjalistów. Kształcenie kadr to ważna rola, a Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie jest przygotowany do tej misji jako uczelnia wieloprofilowa, w której blisko połowa kierunków wiążę się z inteligentną specjalizacją woj. lubelskiego jaką jest biogospodarka.”

 

Ciekawymi spostrzeżeniami na temat innowacji, w tym prowadzenia inkubatorów technologicznych, podzielił się Michiel Scheffer. W jego prowincji mieści się największa holenderska sieć współpracy „Health Valley” skoncentrowana na innowacjach w zakresie nauk o życiu i zdrowiu.

Dr Adam Kuzdraliński podkreślił, że biogospodarka traktowana jako „pracodawca” może pochwalić się ponad 50% zatrudnionych w tym sektorze, a wizerunek naszego województwa jako regionu zielonego, produkującego zdrową żywność, potwierdza się na wielu ogólnopolskich konferencjach, w których brał udział. Wykorzystując ten wizerunek, teraz należy skupić się na długofalowej specjalizacji.

Po krótkiej przerwie w drugim panelu spotkali się naukowcy z przedsiębiorcami. Przykład dobrej współpracy pomiędzy naszym uniwersytetem a gospodarką zaprezentowała dr hab. Aldona Sobota (WNoŻiB – Zakład Inżynierii i Technologii Zbóż) wraz z partnerem biznesowym, wiceprezesem firmy POL-MAK S.A., Dominikiem Polakiem. W wyniku tej współpracy powstały nowe produkty dostępne powszechnie w sklepach – makarony.

 

Koordynatorem  merytorycznej części  panelu biotechnologia było Centrum Transferu Technologii UP w Lublinie. O korzyściach z obecności uczelni podczas Europejskiego Tygodnia Innowacji mówi Iwona Niezgoda, dyrektor CTT: „Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie jako jednostka naukowa wspiera świat biznesu poprzez realizację wspólnych projektów naukowo-badawczych. Prowadzone badania wpisują się w jedną z inteligentnych specjalizacji regionu jaką jest biogospodarka. Wydarzenia takie jak dzisiaj są najlepszym przykładem, jak skutecznie łączyć świat nauki i biznesu oraz jak inicjować współpracę pomiędzy przedsiębiorcami i naukowcami. Jest to również dla nas okazja, by pochwalić się w lubelskim środowisku już odniesionymi sukcesami oraz nawiązać nowe kontakty biznesowe.”

 

W strefie uczelni stoisko zprganizował Dział Promocji Uczelni i Wymiany Międzynarodowej, gdzie studenci i doktoranci Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie przedstawiali praktyczne zastosowania prowadzonych prac naukowych. Można było zapoznać się z tachimetrem z funkcją skanowania 3D czy analizą PCR, obejrzeć prezentacje multimedialne czy pobrać ofertę dla poszczególnych branż przemysłu.

Na stoisku prezentowali się: Katedra Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji – mgr inż. Patrycja Pochwatka, Studenckie Koło Naukowe Gospodarki Wodno-Ściekowej, Geodezyjne Koło Naukowe Equator,  Studenckie Koło Naukowe Biotechnologów.

 

 

Relacja w Kurierze Lubelskim:

http://www.kurierlubelski.pl/strefa-biznesu/lubelskie-innowacje/a/europejski-tygodzien-innowacji-w-lublinie-nowoczesne-technologie-w-biznesie,12652625/
 

 

 

red.

 

fot. Maciej Niedziółka, UP w Lublinie