Porozumienie wspierające program oświatowy “Szkoła Promująca Zdrowie”

W dniu 7 listopada 2017 r. na terenie Szkoły Podstawowej nr 38 im. Henryka Sienkiewicza w Lublinie Jego Magnificencja prof. dr hab. Zygmunt Litwińczuk wraz z Jego Magnificencją prof. dr hab. Stanisławem Michałowskim, Rektorem UMCS zawarł z Prezydentem Miasta Lublin dr Krzysztofem Żukiem i Dyrektorem Lubelskiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lublinie Andrzejem Zielińskim porozumienie o współpracy w ramach programu „Szkoła Promująca Zdrowie”.

W ramach tej współpracy będą przeprowadzone zajęcia edukacyjne i warsztatowe oraz opracowane materiały informacyjno-edukacyjne na temat żywienia dzieci i promocji zdrowego stylu życia. Zostaną zorganizowane również spotkania i konferencje oraz przeprowadzone badania ankietowe na temat m. in. chorób dietozależnych wśród dzieci szkolnych i przedszkolnych.

Osobami odpowiedzialnymi za realizację postanowień niniejszej umowy z ramienia naszego Uniwersytetu są prof. dr hab. Izabella Jackowska, Dziekan Wydziału Nauk o Żywności i Biotechnologii oraz dr Małgorzata Kostecka, opiekun Studenckiego Koła Naukowego Dietetyków.