Programy stypendialne rządu Bawarii

Wolne Państwo Bawarskie zaprasza do ubiegania się o roczne stypendia w ramach program stypendialnego dla studentów z Europy Środkowej, Wschodniej i Południowo-Wschodniej na rok akademicki 2018/19 w ramach programu BAYHOST.

O stypendia mogą się ubiegać absolwenci z Bułgarii, Chorwacji, Czech, Węgier, Polski, Rumunii, Rosji, Serbii, Słowacji i Ukrainy.

Przeznaczeniem stypendiów jest finansowanie studiów podyplomowych (tj. studiów magisterskich) oraz studiów doktoranckich na uniwersytetach w Bawarii. Roczne stypendia mogą zostać przedłużone dwukrotnie na okres do 3 lat, wysokość stypendium to 735€ miesięcznie. Finansowany może być również roczny pobyt naukowy w Bawarii jako część doktoratu realizowanego w kraju zamieszkania.
 
Termin składania wniosków upływa 1 grudnia 2017 r. (termin ten rozumiany jest jako data otrzymania wniosku).

W załączniku znajduje się ulotka (w języku niemieckim), a więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej BAYHOST –>