Stypendia dla Polaków w Niemczech

GFPS-Polska oraz Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej zapraszają studentów i doktorantów wszystkich kierunków do składania wniosków o semestralne stypendium w Niemczech na semestr letni 2018.

Termin zgłoszeń upływa 15.11.2017.


Stypendia przyznawane są na okres 5 miesięcy
:
-na semestr letni wg. niemieckiego kalendarza akademickiego (od kwietnia do sierpnia);
-na semestr zimowy wg. niemieckiego kalendarza akademickiego (od października do lutego).


Wartość stypendium przyznawanego przez GFPS-Polska obejmuje
:
• Miesięczne stypendium w wys. 580 euro.
• Pomoc w znalezieniu miejsca w akademiku lub na kwaterze prywatnej.
• Udział w dwóch czterodniowych seminariach (na początku semestru seminarium „DNI MIAST” – integracyjno-powitalne, oraz pod koniec semestru seminarium „FORUM” – podsumowujące pobyt).
• Z chwilą immatrykulacji stypendyści GFPS stają się pełnoprawnymi studentami.

Kto może ubiegać się o stypendium GFPS?
O stypendium mogą ubiegać się tylko obywatele polscy, którzy są:
• Studentami studiów stacjonarnych (do ukończenia 26 roku życia).
• Asystentami bądź słuchaczami studium doktoranckiego (do ukończenia 30 roku życia).

Stypendium przeznaczone jest dla osób wyróżniających się wynikami w nauce, zainteresowaniami oraz ciekawym projektem naukowym, popartym pasją badawczą. Zgodnie z wymaganiami organizatorów konkursu, od kandydatów na stypendium wymagana jest znajomość języka niemieckiego w mowie i piśmie. Do składania wniosków zaproszone są także osoby, które są do aktywnego włączenia się w życie naukowe, kulturalne i towarzyskie wspólnoty akademickiej podczas studiów w Niemczech.


Miejsce studiów w Niemczech
Wnioskodawcy mogą wskazać do trzech ośrodków akademickich, w których chcieliby przebywać na stypendium. GFPS umożliwia studiowanie w następujących niemieckich miastach: Akwizgran, Bayreuth, Berlin, Bielefeld, Bochum, Bonn, Brema, Chemnitz, Drezno, Düsseldorf, Erlangen, Essen, Franfurt nad Menem, Frankufurt nad Odrą, Fryburg, Greifswald, Getynga, Hamburg, Hanower, Heidelberg, Ingolstadt, Jena, Karlsruhe, Kolonia, Konstancja, Kornheim, Lipsk, Lüneburg, Magdeburg, Mainz, Marburg, Moguncja, Monaster, Monachium, Oldenburg, Osnabrück, Pasawa, Poczdam, Ratyzbona, Tybinga i Weimar. Stypendyści kierowani są do miast, w których działają grupy lokalne.
 
Szczegółowe informacje dotyczące stypendium mogą Państwo znaleźć na stronie GFPS
–>