Ruszył kolejny konkurs w programie MAB

Od 23 października 2017 r. do 20 grudnia 2017 r. trwa nabór wniosków w ramach programu Międzynarodowe Agendy Badawcze (MAB), którego organizatorem jest Fundacja na rzecz Nauki Polskiej.

Konkurs adresowany jest do wybitnych naukowców z całego świata, którzy zamierzają realizować projekt MAB w jednostce zlokalizowanej na terytorium Polski.

Budżet konkursu wynosi 140 mln zł.

Jak informują organizatorzy celem programu "Międzynarodowe Agendy Badawcze" realizowanego przez FNP jest stworzenie w Polsce wyspecjalizowanych, wiodących w skali światowej jednostek naukowych stosujących najlepsze światowe praktyki w zakresie:
•  identyfikowania programów i tematów badawczych;
•  polityki personalnej oraz zarządzania pracami B+R;
•  komercjalizacji wyników prac B+R.

Wnioskodawcami w programie MAB mogą być uczeni, którzy chcą podjąć się kierowania projektem i zarządzania całą jednostką w pierwszym okresie jej istnienia.

Warunkiem koniecznym do złożenia wniosku i zrealizowania projektu MAB jest współpraca z renomowanym w danej dziedzinie ośrodkiem badawczym z zagranicy.

Każdy projekt może uzyskać wsparcie w wysokości niezbędnej do realizacji agendy badawczej, sugerowana wysokość finansowania na 5 lat to co najmniej 35 mln zł, z możliwością zwiększenia dofinansowania.


Środki na projekt są przyznawane w drodze konkursu.
Każdy wniosek podlega trzyczęściowej ocenie merytorycznej dokonywanej przez zagranicznych ekspertów zasiadających w dwóch panelach: naukowo-gospodarczym oraz interdyscyplinarnym, jak i recenzentów.

Więcej informacji na stronie FNP –>

Dodatkowych informacji o programie udzielają pracownicy FNP:
•    Kinga Słomińska, +48 22 845 95 46, email:
•    Dr Maria Pawłowska, tel. +48 22 311 84 30, email:
•    Dr Judyta Węgrzyn, tel. +48 22 311 84 39, email: