Wręczenie dyplomów absolwentom studiów na Wydziale Nauk o Żywności i Biotechnologii


28 października 2017 r. w Centrum Kongresowym Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie odbyła się uroczystość wręczenia dyplomów absolwentom studiów na Wydziale Nauk o Żywności i Biotechnologii.

 

 

Uroczystości przewodniczył dziekan Wydziału, prof. dr hab. Izabella Jackowska wraz z prodziekanami ds. studenckich i dydaktyki: prof. dr hab. Waldemarem Gustawem i dr hab. Magdaleną Polak-Berecką.

Prorektor ds. Studenckich i Dydaktyki prof. dr hab. Halina Buczkowska, zwróciła się do absolwentów w krótkim przemówieniu, życząc im wielu dalszych sukcesów.

 

 

 

Spotkanie to było okazją do podsumowania dokonań  najlepszych absolwentów oraz wręczenia nagród i dyplomów.

 

Honorowa  Odznaka Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie została przyznana absolwentom:

Kierunek: Technologia żywności i żywienie człowieka – studia stacjonarne II stopnia
1. Mgr inż. Marcin Niezbecki
2. Mgr inż. Dominika Kiryczuk
3. Mgr inż. Justyna Krupa
4. Mgr inż. Edyta Izabela Iwko
5. Mgr inż. Katarzyna Juśkiewicz 
6. Mgr inż. Anita Kruczek
7. Mgr inż. Justyna Mączka
8. Mgr inż. Joanna Krasnodębska

Kierunek: Biotechnologia  – studia stacjonarne II stopnia
1. Mgr inż. Marta Góra
2. Mgr inż. Karol Madejczyk
3. Mgr inż. Paulina Czapla
4. Mgr inż. Justyna Anna Bochnak
5. Mgr inż. Sylwia Nakonieczna

Kierunek: Dietetyka- studia stacjonarne I stopnia
1.    Lic. Justyna Ufnal
2.    Lic. Kamila Mirońska
3.    Lic. Sylwia Maria Margol
4.    Lic. Aleksandra Weronika Pawłowska
5.    Lic. Karolina Sabal
6.    Lic. Aleksandra Magdalena Adamska
7.    Lic. Kinga Katarzyna Głaszewska
8.    Lic. Natalia Anna Adamska
9.    Lic. Monika Nowicka

Kierunek: Żywienie człowieka i dietetyka- studia stacjonarne II stopnia
1. mgr Agata Krasowska
2. mgr Magdalena Monika Karpa
3. mgr Katarzyna Banach
4. mgr Karina Weronika Błądkowska
5. mgr Dominika Anna Dyrkacz
 

 

Dyplom  wyróżniającego się absolwenta :

Kierunek: Technologia żywności i żywienie człowieka – studia stacjonarne II stopnia
1.  mgr inż. Dorota Tetrycz
2.  mgr inż. Marcin Niezbecki
Kierunek: Dietetyka- studia stacjonarne I stopnia
3.  lic. Justyna Ufnal
 

Kierunek: Żywienie człowieka i dietetyka- studia stacjonarne II stopnia
1. mgr Agata Krasowska
2. mgr Magdalena Monika Karpa
3. mgr Katarzyna Banach
 

Nagrody książkowe za bardzo dobre wyniki w nauce ufundowałne przez Prorektor prof. dr hab. Halina Buczkowska otrzymali:
mgr inż. Dorota Tetrycz,
mgr inż. Marta Góra,
mgr Agata Krasowska,
lic. Justyna Ufnal,

Dyplom za wyróżniającą się pracę dyplomową + nagrody książkowe ufundowane przez Dziekan prof. dr hab. Izabella Jackowska otrzymali:
mgr inż. Justyna Mączka która wykonała pracę pod opieką dr Moniki Sujki,
mgr inż. Justyna Górmińska która wykonała pracę pod opieką dr Moniki Pytki,
mgr Katarzyna Banach której opiekunem był dr inż.  Tomasz Czernecki
lic. Adam Grdeń którego opiekunem był dr hab. Paweł Glibowski.

Dyplomy za działalność w studenckich kołach naukowych:

– w Studenckim Kole Naukowym Dietetyków, którego opiekunem jest dr Małgorzata Kostecka:
mgr Karina Błądkowska, mgr Katarzyna Banach
– w Studenckim Kole Naukowym Biochemików Żywności i Żywienia, którego opiekunem jest dr Anna Jakubczyk
lic. Patrycja Łusiak, lic. Sylwia Matuszak,
– w Studenckim Kole Naukowym Biotechnologów „Biom”, którego opiekunem jest mgr inż. Hubert Szczerba
mgr inż. Justyna Bochnak, mgr inż. Justyna Górmińska, mgr inż. Sylwia Nakonieczna, mgr inż. Ewelina Siljańczuk

Nagrody książkowe za bardzo dobre wyniki w nauce ufundowane przez Dziekan prof. dr hab. Izabella Jackowska
mgr inż. Marcin Niezbecki,
mgr Magdalena Monika Karpa,
lic. Kamila Mirońska.
 

Absolwenci:
1. Kierunek: Technologia żywności i żywienie człowieka – studia stacjonarne II stopnia – 60 osób
2. Kierunek: Technologia żywności i żywienie człowieka – studia stacjonarne I stopnia – 3 osoby
3. Kierunek: Technologia żywności i żywienie człowieka – studia niestacjonarne I stopnia – 1 osoba
4. Kierunek: Biotechnologia  – studia stacjonarne II stopnia – 30 osób
5. Kierunek: Biotechnologia  – studia stacjonarne I stopnia – 4 osoby
6. Kierunek: Dietetyka – studia stacjonarne I stopnia – 90 osób
7. Kierunek: Dietetyka – studia niestacjonarne I stopnia – 4 osoby
8. Kierunek: Żywienie człowieka i dietetyka  – studia stacjonarne II stopnia – 36 osób
8. Kierunek: Żywienie człowieka i dietetyka  – studia niestacjonarne II stopnia – 1 osoba
  

 

[ Zapraszamy do obejrzenia pełnej galerii zdjęć ]