Wręczenie dyplomów absolwentom studiów na Wydziale Agrobioinżynierii

 

28 października 2017 r. w Centrum Kongresowym Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie odbyła się uroczystość wręczenia dyplomów absolwentom studiów na Wydziale Agrobioinżynierii.

 

Uroczystości przewodniczył dziekan Wydziału Agrobioinżynierii prof. dr hab. Krzysztof Kowalczyk i prodziekani:  prof. dr hab. Barbara Kołodziej, dr hab. Halina Lipińska, dr hab. Cezary Kwiatkowski,  prof. nadzw.

Prorektor ds. Studenckich i Dydaktyki prof. dr hab. Halina Buczkowska, zwróciła się do absolwentów w krótkim przemówieniu, życząc im wielu dalszych sukcesów.
 

Spotkanie to było okazją do podsumowania dokonań  najlepszych absolwentów oraz wręczenia nagród i dyplomów.

Honorową Odznakę Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie otrzymali:

kierunek: Inżynieria środowiska – studia drugiego stopnia stacjonarne
1.    mgr inż. Magdalena Kawka
2.    mgr inż. Joanna Gmitrowicz 
3.    mgr inż. Przemysław Pradun
kierunek: Inżynieria środowiska – studia drugiego stopnia niestacjonarne
4.    mgr inż. Ewelina Głazek
5.    mgr inż. Andrzej Durman
kierunek: Ekonomia – studia pierwszego stopnia stacjonarne
6.    lic. Michał Bogusz  
7.    lic. Aleksandra Mitrus  
kierunek: Turystyka i rekreacja – studia pierwszego stopnia stacjonarne
8.    lic.  Magdalena Tytoń
9.    lic. Agnieszka Jabłońska
10.    lic. Wioletta  Szlachcic
kierunek: Gospodarka przestrzenna – studia drugiego stopnia stacjonarne
11.    mgr inż. Anna Szczęsna
12.    mgr inż. Adrianna Jaskot
13.    mgr inż.  Paweł Cygan

 

 

 


Dyplomy Wyróżniającego się Absolwenta Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
otrzymali:

kierunek: Rolnictwo – studia drugiego stopnia stacjonarne
1.    mgr inż. Adam Grzegorz Zygo  
kierunek: Inżynieria środowiska – studia drugiego stopnia stacjonarne
1.    mgr inż. Magdalena Kawka  
2.    mgr inż. Joanna Gmitrowicz 
kierunek: Inżynieria środowiska – studia drugiego stopnia niestacjonarne
1.    mgr inż. Ewelina Głazek  
kierunek: Ekonomia – studia pierwszego stopnia stacjonarne
1.    lic. Michał Bogusz
kierunek: Turystyka i rekreacja – studia pierwszego stopnia stacjonarne
1.    lic. Magdalena Tytoń
2.    lic. Agnieszka Jabłońska
3.    lic. Wioletta Szlachcic
kierunek: Gospodarka przestrzenna – studia pierwszego stopnia stacjonarne
1.    inż. Joanna Garbacz
2.    inż. Edyta Samojedna
3.    inż. Ilona Woźniak
kierunek: Gospodarka przestrzenna – studia drugiego stopnia stacjonarne
1.    mgr inż. Anna Szczęsna
2.    mgr inż. Adrianna Jaskot
kierunek: Leśnictwo – studia stacjonarne stopnia stacjonarne
1.    inż. Edyta Maria Pawłowicz 
kierunek: Bioinżynieria – studia pierwszego stopnia stacjonarne
1.    inż. Joanna Toporowska
2.    inż. Michał Możejko

Nagrody książkowe za wyniki w nauce 

(ufundowane i wręczone przez Prorektora ds. Studenckich i Dydaktyki prof. dr hab. Halinę Buczkowską)

kierunek: Rolnictwo – studia drugiego stopnia stacjonarne
1.    mgr inż. Adam Grzegorz Zygo
kierunek: Inżynieria środowiska – studia drugiego stopnia niestacjonarne
1.    mgr inż. Ewelina Głazek
kierunek: Ekonomia – studia pierwszego stopnia stacjonarne
1.    lic. Michał Bogusz
kierunek: Turystyka i rekreacja – studia pierwszego stopnia stacjonarne
4.    lic. Magdalena Tytoń
kierunek: Gospodarka przestrzenna – studia drugiego stopnia stacjonarne
1.    mgr inż. Anna Szczęsna
 

 


 

Dyplomy za  działalność w studenckich kołach naukowych otrzymali:
z SKN Zarządzania Jakością: mgr inż. Edyta Kuśmierczuk, SKN Gospodarki Przestrzennej inż. Ilona Woźniak, inż. Klaudia Chowaniec, inż. Magdalena Tracz, inż. Elżbieta Ostapowicz, inż. Monika Borkowska, SKN Biologów i Hodowców Zwierząt, Sekcja Hodowli Drobiu mgr inż. Małgorzata Puk, SKN Mikrobiologów „Mikrobios” mgr. inż. Adam Kłembokowski, mgr inż. Magdalena Skowronek, SKN Ekonomii inż. Agnieszka Śwircz, SKN Gospodarki Wodno-Ściekowej mgr inż. Katarzyna Skrzymowska, inż. Katarzyna Kopczacka, inż. Diana Podbrożna. 


Dyplomy za  wyróżniającą prace dyplomową
otrzymali:
lic. Szlachcic Wioleta, lic. Tytoń Magdalena, lic. Bogusz Michał, lic. Mitrus Aleksandra, lic. Bielińska Beata, mgr. inż. Anna Szczęsna, mgr. inż. Anna Wójcik, mgr inż. Aleksandra Łojek, mgr inż. Renata Mitruk, mgr. inż. Marek Chomiuk, mgr inż. Joanna Gmitrowicz, mgr. inż. Renata Kotłowska, mgr inż. Przemysław Pradun, mgr inż. Joanna Nowakiewicz, mgr inż. Agata Majkut, mgr inż. Krzysztof Adam Adamczyk
 

 


 


Wydział Agrobioinżynierii w roku akademickim 2016/2017 na studiach stacjonarnych/niestacjonarnych I stopnia oraz stacjonarnych II stopnia ukończyło 356 osób.

Na zakończenie spotkania rozbrzmiało uroczyste „Gaudeamus igitur”.

 

 

[ Zapraszamy do obejrzenia pełnej galerii zdjęć ]