II Ogólnopolska Konferencja Interdyscyplinarna „Eureka”

W dniach 18-19.01.2018 r. w Międzynarodowym Centrum Konferencyjnym Krzyżowa odbędzie się II Ogólnopolska Konferencja Interdyscyplinarna „Eureka”.

Głównym celem zespołu organizującego Konferencję Naukową EUREKA jest integracja pracowników naukowych, doktorantów, studentów oraz kół studenckich, jak również wymiana poglądów pomiędzy różnymi specjalizacjami, nawiązanie współpracy pomiędzy nimi oraz tworzenie interdyscyplinarnych zespołów badawczych.

W wydarzeniu mogą wziąść udział:
• pracownicy naukowi,
• doktoranci,
• studenci,
• koła naukowe,
• przedstawiciele firm,
• osoby zainteresowane tematyką konferencji.

Na konferencji zaprezentować można prace naukowo-badawcze, a także prace przeglądowe o charakterze naukowym, dotyczące zagadnień:
• inżynieryjnych,
• technicznych,
• medycznych i nauk o zdrowiu,
• humanistycznych,
• społecznych,
• przyrodniczych,
• biologicznych,
• nauk o ziemi,
• chemicznych,
• ekonomicznych,
• matematycznych,
• rolniczych.

Termin zgłoszenia uczestnictwa w konferencji mija 22.12.2017 r.

Szczegółowe informacje oraz formularz zgłoszeniowy znajdą Państwo na stronie www konferencji:

www.konferencja-eureka.pl