Koordynatorzy XIV Lubelskiego Festiwalu Nauki z UP w Lublinie nagrodzeni


27 października w trakcie posiedzenia Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie JM Rektor prof. dr hab. Zygmunt Litwińczuk  nagrodził koordynatorów  Uczelnianych XIV Lubelskiego Festiwalu Nauki.

 

 

 

Podziękowania oraz nagrody otrzymali:
– dr hab. Katarzyna Ognik, prof. nadzw. UP  – Koordynator Uczelniany

Koordynatorzy wydziałowi:
– dr hab. Marzena Brodowska – Wydział Agrobioinżynierii
– dr hab. Piotr Brodzki – Wydział Medycyny Weterynaryjnej
– dr hab. Małgorzata Kwiecień – Wydział Biologii, Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki
– dr Agnieszka Szczurowska – Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu
– dr hab. Leszek Rydzak – Wydział Inżynierii Produkcji
– dr hab. Dariusz Kowalczyk –  Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii
– mgr Adriana Sobczak – Frynas – Biblioteka Główna

W tym roku Koordynatorem Głównym XIV Lubelskiego Festiwalu Nauki był Katolicki Uniwersytet Lubelski. Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie przygotował na tą edycję 213 projektów, z których niektóre odbywały się po kilka razy.