Profesor Stanisław Winiarczyk członkiem Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Miło nam poinformować, że profesor Stanisław Winiarczyk z Wydziału Medycyny Weterynaryjnej UP w Lublinie został członkiem Rady Głównej  Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Należy podkreślić, że Profesor znalazł się w tym zaszczytnym gronie w wyniku wyborów, w których 108 uczelni zgłosiło 62 kandydatów na 12 dostępnych miejsc.

 

Swoją kadencję będzie pełnił od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2021 r.

Rada Główna Nauki i Szkolnictwa Wyższego jest wybieralnym organem przedstawicielskim nauki i szkolnictwa wyższego. Współdziała z ministrem właściwym do spraw szkolnictwa wyższego, ministrem właściwym do spraw nauki oraz z innymi organami władzy i administracji publicznej w ustalaniu polityki państwa w zakresie szkolnictwa wyższego, polityki naukowej i innowacyjnej państwa.