Dzięki Lubelskim funduszom Europejskim Biblioteka Główna Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie jest nowoczesną placówką dydaktyczną. Radio Lublin

"Wraz z pozyskaniem środków Unijnych w Bibliotece zaszły wielkie zmiany – mówi Dyrektor placówki Paulina Studzińska-Jaksim – posiadamy nowy budynek, a w nim ponad 80 komputerów przeznaczonych dla czytelników, sprzęt do samodzielnej obsługi wypożyczeń i zwrotów, a także sprzęt mutlimedialny."

Nasza Placówka uczesniczyła w tegorocznej czwartej edycji "Dni Otwartych Funduszy Europejskich"

files/wk/rpo__up.mp3