Zapisy do Legii Akademickiej do 15 listopada

Studencie!

Chcesz zdobyć dodatkowe umiejętności?

Interesujesz się problematyką obronności?

Zastanawiasz się nad służbą w Wojsku Polskim lub w innych formacjach mundurowych?
 

Możesz przystąpić do pilotażowego projektu szkoleń podoficerskich „Legia Akademicka” w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie. Legia Akademicka na wstępie rozpoczyna się szkoleniami teoretycznymi (trwają 30 godzin) prowadzonymi w formie wykładów przez oficerów Wojska Polskiego w salach wykładowych UP w Lublinie. Po ich ukończeniu w okresie wakacji odbędzie się 22-dniowe szkolenie praktyczne w jednostkach wojskowych. W trakcie tego szkolenia, za każdy dzień pobytu w jednostce wojskowej, uczestnik szkolenia otrzyma 91,10 zł. Pozytywne zaliczenie pierwszego etapu szkolenia uprawnia do udziału w kursie podoficerskim.
 

Kurs podoficerski będzie się odbywał również w formie wykładów – 20 godzin dla dowódców drużyn i 15 godzin dla instruktorów. Po jego zaliczeniu, absolwent kursu otrzyma stopień podoficera. Legia Akademicka jest otwarta w równym stopniu dla studentów jak i studentek.
 

Wszelkich informacji udziela

Pełnomocnik Rektora ds. Ochrony Informacji Niejawnych, Pani mgr Agnieszka Szymańska-Mordel

w budynku przy ul. Głębokiej, pok. 357, tel. +81 531 96 40, e-mail:

 

Wnioski o powołanie do odbycia przeszkolenia wojskowego w ramach projektu pilotażowego edukacji wojskowej studentów „Legia Akademicka” można składać w następujących miejscach:

 

  • u Pełnomocnika Rektora ds. Ochrony Informacji Niejawnych, u Pani mgr Agnieszki Szymańskiej-Mordel
  • w siedzibie RUSS, budynek Agro I, pok. 234
  • w Biurze Rektora, budynek Zootechniki, pok. 263

 

Formularz wniosku do pobrania w tym miejscu

 

Termin składania wniosków: do 15 listopada 2017 r.
 

Nie zwlekaj, złóż wniosek jak najszybciej!