Pozytywna ocena projektu w zakresie podnoszenia kompetencji kadry dydaktycznej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

Miło nam poinformować, że złożony w lipcu projekt pt. „Program rozwoju kompetencji kadry dydaktycznej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie” w odpowiedzi na konkurs nr POWR.03.04.00-IP.08-00-PKD/17 na projekty podnoszące kompetencje kadry dydaktycznej uczelni w ramach wspierania zmian organizacyjnych i podnoszenia kompetencji kadr w systemie szkolnictwa wyższego, podczas oceny formalno-merytorycznej został oceniony pozytywnie i otrzymał dofinansowanie.

Projekt został przygotowany przez pracowników Centrum Nauki.

Termin realizacji projektu: to: 01.01.2018 – 31.12.2019 r.

Celem projektu będzie podniesienie kompetencji dydaktycznych 24 młodych pracowników dydaktycznych Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie poprzez udział w kompleksowych innowacyjnych szkoleniach.

Kandydat na Uczestnika Projektu będzie musiał spełniać łącznie następujące kryteria:
– posiadać stopień naukowy doktora lub odbywać studia III stopnia na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie,
– na dzień rozpoczęcia udziału w projekcie nie ukończyć 35 roku życia,
– należeć do kadry dydaktycznej uczelni, tj.: być nauczycielem akademickim w rozumieniu art. 108 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym lub być zatrudnionym na podstawie umowy cywilno-prawnej na prowadzenie dydaktyki na okres roku akademickiego, w ramach którego planowane jest wsparcie w projekcie (rok akademicki 2017/2018).

W ramach projektu zostaną zorganizowane szkolenia/ kursy z zakresu:
a) innowacyjnych umiejętności dydaktycznych:
1. Jak mówić aby Cię słuchali? – warsztat skutecznej komunikacji ze studentem.
2. Innowacyjne metody w pracy wykładowcy akademickiego.
3. Prowadzenie badań oraz prezentacja wyników badań naukowych.
4. WebQuest – wykorzystanie Internetu do nauki i prowadzenia zajęć.
5. Grywalizacja jako narzędzie w edukacji akademickiej.
b) umiejętności informatycznych:
1.Wykorzystanie programu MS Excel – poziom podstawowy.
2.Wykorzystanie programu MS Excel – średniozaawansowany.
3. Przygotowanie prezentacji w Prezi oraz Power Point.
c) prowadzenia dydaktyki w języku obcym:
1. Kurs języka angielskiego na poziomie C1.
2. Język angielski dla celów akademickich- prace pisemne (poziom C1).
3. Sztuka prezentacji i wystąpienia publiczne w języku angielskim (poziom C1).

OSOBY ZAINTERESOWANE WZIĘCIEM UDZIAŁU W SZKOLENIACH/ KURSACH PROSZONE SĄ O WSTĘPNE WYPEŁNIENIE FORMULARZA ON LINE–> 
 
Kontakt: CENTRUM NAUKI, ZESPÓŁ DS. PROJEKTÓW I FUNDUSZY – nr pokoju 463, 470
Pani Izabela Czaja-Banasiak – tel. 81 445 69 68, nr pokoju 470
Pani Katarzyna Ruczkowska – tel. 81 445 69 70, nr pokoju 463