Uroczystość wręczenia dyplomów Absolwentom rocznika 2016-2017

JM Rektor oraz Dziekani Wydziałów zapraszają wszystkich Absolwentów oraz ich Rodziny i bliskich na uroczystość wręczenia dyplomów ukończenia studiów absolwentom rocznika 2016-2017.

 

 

Wręczenie dyplomów odbędzie się na poszczególnych wydziałach w Centrum Kongresowym Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, ul. Akademicka 15, w następujących terminach:

 

1. Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii 28 października 2017 r. godzina 10:00

2. Wydział Agrobioinżynierii 28 października2017 r. godzina 13:00

3. Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu 25 listopada 2017 r. godzina 10:00

4. Wydział Inżynierii Produkcji 2 grudnia 2017 r. godzina 10:00

5. Wydział Biologii, Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki 9 grudnia 2017 r. godzina 10:00