Warsztaty – zmiany w ścieżce kariery

 

 

 

Szkolenie odbyło się przy maksymalnej frekwencji. Dla większości uczestników było to pierwsze spotkanie z trenerami Wojewódzkiego Urzędu Pracy.