I zjazd Komisji Branżowej Porozumienia Samorządów Studenckich Uczelni Rolniczych

W dniach 20-22.10.2017 Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie był gospodarzem I zjazdu Komisji Branżowej Porozumienia Samorządów Studenckich Uczelni Rolniczych w kadencji 2017/2018.

 

 

PSSUR jest komisją branżową zrzeszającą wszystkie Polskie uczelnie o specyfice przyrodniczo-rolniczej. Organizacja ma na celu dbanie o wspólne interesy i dobro tych uczelni. Bierze także udział w opiniowaniu aktów prawnych przedstawionych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

21.10.2017 miały miejsce obrady komisji oraz szkolenia przeprowadzone przez zewnętrznych prelegentów.

Przed obradami delegatów oficjalnie powitali: Prorektor ds. Studenckich i Dydaktyki – prof. dr hab. Halina Buczkowska oraz Przewodniczący Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej – Tomasz Tokarski.

Obrady pierwszy raz poprowadziło nowo wybrane prezydium PSSUR w składzie :
Michał Dzieciuch (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie) – Przewodniczący
Laura Żądło (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu) – Wiceprzewodniczący
Hanna Jarosławska (SGGW w Warszawie) – Sekretarz
 

Jesteśmy dumni, że zjazd inaugurujący nową kadencję odbył się na naszej Alma Mater i życzymy komisji samych sukcesów.