Szkolenia dla kadry dydaktycznej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

Szanowni Państwo,

Centrum Nauki informuje, że od stycznia 2018 r. Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie rozpocznie realizację projektu "Program rozwoju kadry dydaktycznej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie". Centrum Nauki przedstawia poniżej najważniejsze informacje o oferowanych szkoleniach/ kursach, wymaganiach stawianych kandydatom na Uczestników Projektu. Zapraszamy do uzupełniania i szybkiego przesyłania formularza zgłoszeniowego on line, ponieważ liczba miejsc w projekcie ograniczona.

 

Termin realiazacji projektu: 01.01.2018 – 31.12.2019

Celem projektu będzie podniesienie kompetencji dydaktycznych 24 młodych pracowników dydaktycznych Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie poprzez udział w kompleksowych innowacyjnych szkoleniach.

Liczba miejsc w projekcie: 24 osoby

W ramach projektu zostaną zorganizowane szkolenia/ kursy z zakresu:

a) innowacyjnych umiejętności dydaktycznych:
1. Jak mówić aby Cię słuchali? – warsztat skutecznej komunikacji ze studentem.
– 2 grupy 12 osobowe, 1 grupa 16 h
– 4 spotkania po 4 h dydaktyczne, 1 lub 2 razy w tygodniu
– III.2018 – IV.2018
2. Innowacyjne metody w pracy wykładowcy akademickiego.
– 2 grupy 12 osobowe, 1 grupa 24 h
– 6 spotkań po 4h dydaktyczne, 1 lub 2 razy w tygodniu
– III-IV.2018
3. Prowadzenie badań oraz prezentacja wyników badań naukowych.
– 2 grupy 12 osobowe, 1 grupa 36 h
– 9 spotkań po 4 h dydaktyczne, 1 lub 2 razy w tygodniu
– V-VI.2018
4. WebQuest – wykorzystanie Internetu do nauki i prowadzenia zajęć.
– 2 grupy 12 osobowe, 1 grupa 24 h
– 6 spotkań po 4 h, 1 lub 2 razy w tygodniu
– IX-X.2018
5. Grywalizacja jako narzędzie w edukacji akademickiej.
– 2 grupy 12 osobowe, 1 grupa 24 h
– 4 spotkania po 4 h, 1 lub 2 razy w tygodniu
– XI-XII.2018

b) umiejętności informatycznych:
1.Wykorzystanie programu MS Excel – poziom podstawowy.
– 1 grupa 12 osobowa, 32 h
– 8 spotkań po 4 h dydaktyczne, 1 lub 2 razy w tygodniu
– I – II.2019
2.Wykorzystanie programu MS Excel – średniozaawansowany.
– 1 grupa 12 osobowa, 32 h
– 8 spotkań po 4 h dydaktyczne, 1 lub 2 razy w tygodniu
– III-IV.2019
3. Przygotowanie prezentacji w Prezi oraz Power Point.
– 2 grupy 12 osobowe, 1 grupa 32 h
– 8 spotkań po 4 h dydaktyczne, 1 lub 2 razy w tygodniu
– V – VI.2019

c) prowadzenia dydaktyki w języku obcym:
1. Kurs języka angielskiego na poziomie C1.
– 1 grupa 6 osobowa, 120 h
– 30 potkań po 4 h, 1 lub 2 razy w tygodniu
– III.2018 – 12.2019
2. Język angielski dla celów akademickich- prace pisemne (poziom C1).
– 2 grupy 12 osobowe, 1 grupa 24 h
– 6 spotkań po 4 h dydaktyczne
– IX – X.2019
3. Sztuka prezentacji i wystąpienia publiczne w języku angielskim (poziom C1).
– 2 grupy 12 osobowe, 1 grupa 16 h
– 4 spotkania po 4 h, 1 lub 2 razy w tygodniu
– XI – XII.2019

Osoba zgłaszająca się do udziału w projekcie musi zadeklarować udział w całej ścieżce szkoleniowej w okresie 24 m-cy, tj. udział w 5 szkoleniach z zakresu umiejętności dydaktycznych, udział w 2 szkoleniach z zakresu umiejętności informatycznych oraz udział w min. 2 szkoleniach z zakresu prowadzenia dydaktyki w języku obcym (wyjątek: udział w kursie języka angielskiego uzależniony jest od poziomu znajomości języka).

KANDYDAT NA UCZESTNIKA PROJEKTU MUSI SPEŁNIAĆ ŁĄCZNIE NASTĘPUJĄCE KRYTERIA:
– posiadać stopień naukowy doktora lub odbywać studia III stopnia na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie,
– na dzień rozpoczęcia udziału w projekcie nie ukończyć 35 roku życia,
– należeć do kadry dydaktycznej uczelni, tj.: być nauczycielem akademickim w rozumieniu art. 108 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym lub być zatrudnionym na podstawie umowy cywilno-prawnej na prowadzenie dydaktyki na okres roku akademickiego, w ramach którego planowane jest wsparcie w projekcie ( rok akademicki 2017/2018).
Dodatkowo, osoby chcące wziąć udział w kursie języka angielskiego muszą wykazać się znajomością języka angielskiego na poziomie C1 (test weryfikujący znajomość języka)

OSOBY ZAINTERESOWANE WZIĘCIEM UDZIAŁU W SZKOLENIACH/ KURSACH PROSZONE SĄ O WSTĘPNE WYPEŁNIENIE FORMULARZA ON LINE –> 

 

Kontakt: CENTRUM NAUKI, ZESPÓŁ DS. PROJEKTÓW I FUNDUSZY – nr pokoju 463, 470
Pani Izabela Czaja-Banasiak – tel. 81 445 69 68, nr pokoju 470
Pani Katarzyna Ruczkowska – tel. 81 445 69 70, nr pokoju 463