Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 28 maja 2010 roku zmarł w wieku 90 lat Prof. dr hab. Adam Szember

Z głębokim żalem zawiadamiamy,
że w dniu 28 maja 2010 roku
zmarł w wieku 90 lat

Prof. dr hab. Adam Szember

Prof. dr hab. Adam Szember był długoletnim Kierownikiem Katedry Mikrobiologii Rolniczej Akademii Rolniczej w Lublinie. Profesor był wybitnym specjalistą z zakresu mikrobiologii rolniczej, autorem wielu publikacji naukowych.

Pełnił funkcje Dziekana i Prodziekana Wydziału Rolniczego oraz Dyrektora Instytutu Gleboznawstwa, Chemii Rolnej i Mikrobiologii. Profesor był wieloletnim Redaktorem sectio E Annales UMCS, Wiceprezesem oraz Sekretarzem Generalnym Lubelskiego Towarzystwa Naukowego. Był cenionym wychowawcą i nauczycielem akademickim wielu pokoleń studentów i kadry naukowej.

Odznaczony został wieloma medalami za zasługi dla nauki i rolnictwa, w tym Krzyżem Oficerskim i Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski oraz Medalem Komisji Edukacji Narodowej.

Pozostanie w naszej pamięci jako człowiek życzliwy, wybitny uczony, niezwykle zaangażowany w rozwój Uczelni i Wydziału.

Rektor i Senat
Dziekan i Rada Wydziału Agrobioinżynierii
Kierownik i Pracownicy
Katedry Mikrobiologii Rolniczej
Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie