Spotkanie informacyjne – Oferta Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej

Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE w Krakowie serdecznie zaprasza na spotkanie z Fundacją na Rzecz Nauki Polskiej.

Podczas spotkania przedstawiciel FNP przedstawi informacje o grantach dla naukowców w ramach programów:
TEAM-TECH:
Granty dla zespołów badawczych prowadzonych przez wybitnych uczonych realizujących projekty B+R związane z powstawaniem produktu lub procesem produkcyjnym (technologicznym lub wytwórczym) o dużym znaczeniu dla gospodarki.
TEAM-TECH Core Facility: Granty dla zespołów badawczych prowadzonych przez wybitnych uczonych realizujących projekty B+R związane z powstawaniem lub rozwojem usług z wykorzystaniem dostępnej aparatury naukowo-badawczej. Do konkursu przyjmowane będą projekty trwające do 36 miesięcy o budżecie w wys. ok. 3 500 000 zł
TEAM-TECH Core Facility Plus: Granty dla zespołów prowadzonych przez wybitnych uczonych realizujących projekty B+R związane z opracowaniem lub rozwojem usług badawczych z wykorzystaniem dostępnej aparatury naukowo-badawczej. W ramach programu finansowane będą projekty trwające do 18 miesięcy o budżecie w wys. ok. 1 500 000 zł. Wnioskodawca na etapie składania aplikacji proponuje 2-3 osobowy zespół.
 
Termin: 25.10.2017 r., godz. 11.45 – 14.00

Miejsce: sala konferencyjna GIL, Politechnika Krakowska, ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków

Zgłoszenia
Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu muszą wypełnić formularz zgłoszeniowy online, znajdujący się na stronie www –> 
 
Więcej informacji na stronie www –>

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących spotkania informacji udzielają:
P. Wójtowicz Magdalena, e-mail: , tel.: 12 628 26 60
P. Śliwińska Irena, , tel.: 12 628 25 88