Wyniki parametryzacji jednostek naukowych

 

Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych ocenił działalność naukową i badawczo-rozwojową jednostek naukowych. Uniwersytet Przyrodniczy w  Lublinie otrzymał jedną kategorię „A” dla Wydziału Nauk o Żywności i  Biotechnologii. Pozostałe wydziały orzymały kategorię "B".

Wyniki parametryzacji dostępne są na stronie: 

 

 http://www.nauka.gov.pl/