Bezpłatne warsztaty „Co trzeba wiedzieć, żeby prawidłowo skalkulować budżet, zrealizować i rozliczyć projekt programu HORYZONT 2020?”

Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE w Lublinie zaprasza wszystkich zainteresowanych na bezpłatne warsztaty pt.: „Co trzeba wiedzieć, żeby prawidłowo skalkulować budżet, zrealizować i rozliczyć projekt programu HORYZONT 2020?”

Warsztaty odbędą się 27 października 2017 r. (piątek), w sali B212 (budynek B, II piętro) w Instytucie Agrofizyki PAN w Lublinie, ul. Doświadczalna 4, w godzinach 10:30 – 14:00.

Celem warsztatów jest przekazanie praktycznych informacji niezbędnych do prawidłowego przygotowania kosztorysu projektu badawczo-innowacyjnego w ramach Programu Horyzont 2020.

Warsztaty skierowane są
do osób planujących złożenie wniosku, ale także pracowników działów finansowo-księgowych oraz osoby, które chciałyby poznać zasady finansowe obowiązujące w Programie Horyzont 2020.

Zakres tematyczny warsztatów:
I. Podstawowe zagadnienia finansowe i administracyjne programu Horyzont 2020.
• Warunki uczestnictwa i realizacji projektów.
• Umowy występujące w projektach H2020.
II. Zasady finansowania projektów w H2020.
• Koszty – zasady kwalifikowalności, omówienie poszczególnych kategorii.
• Udział w projekcie stron trzecich, raporty, płatności, audyty.
III. Tworzenie kosztorysu projektu.
• Wypełnianie tabeli budżetowej we wniosku projektowym.
• Obliczanie wpływów do projektu, wartości projektu i wysokości dofinansowania.
 
Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu muszą wypełnić formularz zgłoszeniowy online, znajdujący się na stronie RPK Lublin
–>

Zgłoszenia są przyjmowane do 26 października 2017 r. Decyduje kolejność zgłoszeń.

 Wszelkich informacji związanych ze spotkaniem udzielają:
• p. Sylwia Nowak, e-mail: , tel.: 81 744 50 61 w.118
• p. Michał Marszałowicz, e-mail: , tel.: 81 744 50 61 w.118.