Akademia Liderek Biznesu – program dla studentek

Do 21 października 2017 r. trwa nabór zgłoszeń w ramach programu Akademia Liderek Biznesu. Organizatorem programu jest Fundacja im. Lesława A. Pagi

Cel projektu

Akademia Liderek Biznesu to program edukacyjno-mentoringowy, którego celem jest edukacja młodych kobiet, studentek aspirujących do pełnienia kluczowych ról w organizacjach. Zakłada także kształcenie kobiet i mężczyzn w zakresie różnic płci i tego, jak korzystać z tego potencjału we współpracy na płaszczyźnie zawodowej.
Celem projektu jest rozwój przedsiębiorczości, zarządzanie karierą, rozwój w grupach mentee z uznanym mentorem, wizerunek biznesowy, wyrównanie proporcji w budowaniu kariery, umacnianie wiedzy, umiejętności i postaw.

Kiedy?
Realizacja edycji projektu to okres listopad 2017- czerwiec 2018 rok.

Dla kogo?
Program adresowany jest do studentek ostatnich lat studiów licencjackich, inżynierskich i magisterskich (5 semestr studiów licencjackich, 7 semestr studiów inżynierskich oraz 3 semestr studiów magisterskich – lub 8 semestr jednolitych studiów magisterskich) z m.in. następujących kierunków:
• biotechnologia, badania kliniczne, technologia żywności,
• IT, robotyka,
• medycyna, farmacja,
• elektronika, inżynieria budowlana, automatyka,
• finanse, ekonomia, księgowość, bankowość, marketing,
• prawo i administracja.

Akademia Liderek Biznesu to:
• warsztaty weekendowe;
• program mentoringowy;
• leadershipy (spotkania z liderami biznesu i życia społeczno-gospodarczego);
• długofalowe staże w firmach partnerskich..

Do tworzenia projektu, na różnych jego etapach, zostaną zaproszeni wybitni specjaliści i specjalistki w swoich dziedzinach, mentorzy i mentorki biznesu, osobowości z życia publicznego.

Formularz zgłoszeniowy
Link do formularza aplikacyjnego formularz aplikacyjny –->

Szczegółowe informacje o programie można znaleźć w jego regulaminie, który dostępny jest na stronie internetowej organizatora –>

Strona internetowa programu Akademia Liderek Biznesu –>