POTENCJOmetr – ogólnopolski konkurs na studencki projekt naukowy o potencjale wdrożeniowym

POTENCJOmetr to ogólnopolski konkurs na studencki projekt naukowy o potencjale wdrożeniowym. Jego celem jest wyłonienie zespołu, który zrealizuje interdyscyplinarny projekt naukowy o największym potencjale aplikacyjnym. Pula nagród w konkursie wynosi 19 000 zł.

Uczestnikami konkursu mogą być studenci działający w ramach studenckich kół naukowych na polskich uczelniach wyższych. Zgodnie z informacjami organizatorów uczestnikami konkursu mogą być zespoły które:
• składają się z minimum 3, a maksymalnie 5-ciu osób,
• wszyscy członkowie zespołu posiadają status studenta polskiej uczelni wyższej (publicznej lub niepublicznej).

Udział w konkursie jest odpłatny. Opłata za udział w konkursie wynosi 100 zł od projektu i obejmuje udział we wszystkich etapach konkursu, w tym konferencji podsumowującej.

W ramach konkursu przyznane zostaną następujące nagrody:
• za I miejsce: udział w 5-dniowej wizycie studyjnej w Izraelu o wartości 15 000 zł;
• za II miejsce: nagrody rzeczowe o wartości 3 000 zł;
• za III miejsce: nagrody rzeczowe o wartości 1 000 zł.

W ramach konkursu wyłonionych zostanie 10 finalistów, którzy wezmą udział w szkoleniach z prezentowania projektów oraz design thinking (4-5 listopada 2017 r. w Warszawie).

Finaliści zaprezentują swoje projekty podczas gali finałowej konkursu w dniu 18 listopada 2017 r. na Politechnice Warszawskiej.

Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć w regulaminie, który dostępny jest na stronie internetowej organizatora
–>

Strona internetowa ogólnopolskiego konkursu na najlepszy studencki projekt naukowy o potencjale wdrożeniowym POTENCJOmetr –>