Konkurs im. hm. Olgierda Fietkiewicza na prace naukowe poświęcone tematyce harcerskiej

W imieniu Naczelnika ZHP zapraszamy  do uczestnictwa w Konkursie na prace naukowe poświęcone tematyce harcerskiej. Celem konkursu jest wyróżnienie prac poświęconych tematyce harcerskiej, spośród prac obronionych i opublikowanych w języku polskim w okresie dwóch lat poprzedzających złożenie wniosku.

 

Do konkursu można zgłaszać prace licencjackie, magisterskie i doktorskie oraz inne prace naukowe opublikowane lub przyjęte do publikacji.

 

Aby praca została zgłoszona do udziału w konkursie, zgłaszający musi łącznie spełnić następujące warunki:

 

  •     wypełnić formularz zgłoszeniowy oraz oświadczenie o autorstwie pracy dostępne na stronie internetowej organizatora: www.pracanaukowa.zhp.pl
  •     załączyć zaświadczenie o obronie zgłaszanej pracy (dotyczy prac licencjackich, magisterskich oraz doktorskich)
  •     dostarczyć w/w dokumenty oraz pracę w wersji drukowanej i elektronicznej na płycie CD w wersji .docx lub .pdf na adres organizatora: Główrna Kwatera ZHP, ul. Konopnickiej 6, 00-491 Warszawa, do dnia 28.02.2018 r.

Regulamin VI edycji konkursu znajduje się na stronie www.pracanaukowa.zhp.pl