Spotkanie Społecznej Rady ds. Rozwoju Nauki i Szkolnictwa Wyższego10 października 2017 r. JM Rektor, prof. dr hab. Zygmunt Litwińczuk uczestniczył w  spotkaniu Społecznej Rady do Spraw Rozwoju Nauki i Szkolnictwa Wyższego powołanej przez Wojewodę Lubelskiego. Rada pełni funkcję konsultacyjno-doradczą dla Wojewody Lubelskiego w zakresie wspierania nauki i rozwoju szkolnictwa wyższego.
 

 

 

Do zadań Rady należy w szczególności:

1) analiza poziomu rozwoju nauki i szkolnictwa wyższego na terenie województwa lubelskiego;
2) opracowywanie propozycji działań na rzecz rozwoju nauki i szkolnictwa wyższego na terenie województwa lubelskiego;
3) przygotowywanie opinii w zakresie rozwoju nauki i szkolnictwa wyższego;
4) wspieranie działań służących rozwojowi nauki i szkolnictwa wyższego w województwie lubelskim;
5) podejmowanie współpracy z podmiotami realizującymi zadania z zakresu nauki i szkolnictwa wyższego.