Godziny rektorskie 31.10.2017

 

DO-/0137/7/2017
 
 
KOMUNIKAT
 

OGŁASZAM GODZINY REKTORSKIE WOLNE

OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH DLA STUDENTÓW STUDIÓW STACJONARNYCH WSZYSTKICH KIERUNKÓW

I NIESTACJONARNYCH (WIECZOROWYCH – KIER. WETERYNARIA)
UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO W LUBLINIE W DNIACH

 

31 PAŹDZIERNIKA 2017 ROKU (WTOREK), OD GODZ. 14:00

02 LISTOPADA 2017 ROKU (CZWARTEK) – CAŁY DZIEŃ

 

 REKTOR

Prof. dr hab. Zygmunt Litwińczuk