Pierwsza monografia dotycząca transportu nienormatywnego opracowana przez dr hab. inż. Sławomira Juścińskiego już dostępna!

Publikacja dr hab. inż. Sławomira Juścińskiego z Katedry Energetyki i Środków Transportu UP w Lublinie pt. „Logistyka transportu ładunków nienormatywnych” bardzo dobrze koresponduje z uchwałą Rady Ministrów „W sprawie strategii rozwoju transportu do 2020 r. (z perspektywą do 2030 r.)” z dnia 22 stycznia 2013 r. Takiej publikacji zdaniem wielu ekspertów brakowało w kraju, a transport jest jednym z najważniejszych czynników determinujących rozwój gospodarczy. Nowoczesna infrastruktura i efektywnie funkcjonująca logistyka podwyższa konkurencyjność polskiej gospodarki oraz wzmacnia spójność społeczną, ekonomiczną i przestrzenną Polski.

Proces przewozu ładunków nienormatywnych jest ostatnim ogniwem w długim łańcuchu specjalistycznych operacji logistycznych. Współpraca nadawcy, spedytora, przewoźnika oraz zarządcy infrastruktury wspomagana jest wymianą danych o ładunku, sprawdzeniem parametrów trasy, doborem sprzętu służącego do przewozu i załadunku oraz rozładunku. Dokładne opracowanie technologii mocowania ładunku stanowi ważny element bezpiecznej realizacji przewozu. Podmioty zajmujące się realizacją przewozu ładunków nienormatywnych muszą dysponować niezbędnym specjalistycznym sprzętem i profesjonalną obsługą.

Wiedza, doświadczenie i wyjątkowo staranne podejście na etapie przygotowań, a następnie realizacji przewozów są warunkiem koniecznym dla bezpiecznego wykonania usługi. Przewozy nienormatywne to trudne wyzwanie logistyczne, często wymagające szerokiego zakresu prac oraz generujące konieczność znalezienia indywidualnych rozwiązań technicznych i organizacyjnych.

332-stronicowa publikacja została wydana przez Towarzystwo Wydawnictw Naukowych Libropolis