Otwarcie międzynarodowego konkursu BiodivERsA

Narodowe Centrum Nauki wraz z konsorcjum BiodivERsA oraz siecią Belmont Forum zaprasza do udziału w konkursie na międzynarodowe projekty badawcze z zakresu bioróżnorodności i ekosystemu pt. “Scenarios of Biodiversity and Ecosystem Services”.

Konkurs obejmuje następujące tematy:
• Development and application of scenarios of biodiversity and ecosystem services across spatial scales of relevance to multiple types of decisions,
• Consideration of multiple dimensions of biodiversity and ecosystem services in biodiversity scenarios.

Konkurs składa się z dwóch etapów. W pierwszym etapie koordynator międzynarodowego projektu w imieniu całego konsorcjum dokonuje wstępnej rejestracji wniosku, w drugim składa natomiast właściwy wniosek (full proposal).

Wstępnej rejestracji należy dokonać do dnia 1 grudnia 2017 r. do godz. 17.00 czasu środkowoeuropejskiego (CET).

Termin składania wniosków, tzw. full proposals, upływa 9 marca 2018 r. o godz. 17.00 czasu środkowoeuropejskiego (CET).

O finansowanie mogą się starać grupy badawcze złożone z co najmniej 3 zespołów naukowych pochodzących z co najmniej 3 krajów biorących udział w konkursie.

Kraje uczestniczące w konkursie

Argentyna, Austria, Belgia (Walonia), Brazylia (Sao Paulo), Bułgaria, Estonia, Finlandia, Francja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Kanada, Litwa, Niemcy, Norwegia, Polska, Rumunia, Słowacja, Szwajcaria, Szwecja, Stany Zjednoczone, Turcja, Wybrzeże Kości Słoniowej

Szczegółowe informacje o konkursie znajdują się na stronie NCN –>

Kontakt do osób odpowiedzialnych za ogłoszony konkurs w NCN:
Dr Marcin Liana, tel. 12 341 9161
Joanna Komperda, tel. 12 341 9138