Nowa inwestycja UP w Lublinie

W dniu 22 kwietnia 2008 r. J.M. Rektor Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie Prof. dr hab. Zdzisław Targoński podpisał z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości preumowę dotyczącą projektu pt. “Budowa Centrum Innowacyjno-Wdrożeniowego Nowych Technik i Technologii w Inżynierii Rolniczej”. Centrum będzie zlokalizowane przy ul. Głębokiej 28 w Lublinie.

W ramach projektu przewidziana jest budowa obiektu złożonego z dwóch równoległych budynków połączonych łącznikiem w poziomie drugiej i trzeciej kondygnacji wraz z drogami, parkingami, ciągami pieszymi, zielenią oraz małą architekturą. W Centrum mieścić się będą m.in. pomieszczenia dydaktyczne, laboratoria, warsztaty naukowe oraz pracownie projektowe dla Wydziału Inżynierii Produkcji oraz Wydziału Ogrodniczego. Swoją siedzibę będzie tam również miało Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych oraz Centralne Laboratorium Badawcze. Przewidywany jest także zakup specjalistycznej aparatury.

Inwestycja jest w 100% finansowana ze środków Unii Europejskiej i budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej.  Całkowity koszt projektu to ok. 70 mln zł. Oddanie budynku do użytku przewidziane jest na 2013 r.

Galeria