XIV Rolniczy Festiwal Nauki w Brwinowie

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie oraz Centralna Biblioteka Rolnicza w Warszawie byli organizatorami XIV Rolniczego Festiwalu Nauki, który odbył się w dniach 5-6 października 2017 r.

 

W tym wydarzeniu Uniwersytet był reprezentowany przez Dział Promocji Uczelni i Wymiany Międzynarodowej, Centralne Laboratorium Agroekologiczne oraz studentów.

Uniwersytet zaprezentował cieszącą się zainteresowaniem ofertę, tak edukacyjną jak i degustacyjną, w której kolekcja miodów z lubelskiej pasieki czy "krówka przyrodnicza" szczególnie przyciągały uwagę.

 

W tym dniu odbyła się także konferencja „Innowacyjne rozwiązania w budynkach inwentarskich” oraz wystawa osiągnięć jednostek naukowych.

 

__________________________________________________________________________________