Wyjazdy szkoleniowe pracowników 2018/2019 (STT – Staff Mobility for Training)

Celem wyjazdu pracownika uczelni jest udział w szkoleniu (szkolenie praktyczne, warsztaty, seminarium, wizyta typu work shodowing – poznawanie pracy na danym stanowisku), które ma konkretnie zdefiniowany program na każdy dzień szkolenia, a z programu tego wynika, że celem udziału w szkoleniu jest podniesienie konkretnie zdefiniowanych kompetencji pracownika.

 

Szkolenie ma podnosić kwalifikacje bezpośrednio związane z charakterem pracy wykonywanej w uczelni macierzystej.

Celem wyjazdu nie może być udział w konferencji.

Pracownicy mogą wyjeżdżać do zagranicznych instytucji, organizacji, przedsiębiorstw, instytucji kultury, instytucji edukacyjnych, w tym uczelni, aby podnosić swoje kompetencje, wymieniać doświadczenia, poszerzać wiedzę w danej dziedzinie, doskonalić umiejętności i kwalifikacje potrzebne w pracy.