mgr inż. Agnieszka Kułak

 

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej

mgr inż. Agnieszka Kułak

na stopień doktora nauk rolniczych w zakresie: ochrona i kształtowanie środowiska

tytuł rozprawy doktorskiej:
"Kształtowanie środowiska doliny Bystrzycy w rejonie Zalewu Zemborzyckiego:
retrospekcja, diagnoza, oferta”